Entrades puntuals
Oferim la possiblitat d'adquirir entrades puntuals per accedir a les nostres instal·lacions, amb dret a totes les activitats, serveis i espais inclosos en la quota.


Infantil:

5,70 €

Jove:

7,20 €

Adult:

7,40 €

Gent Gran:

5,70 €


Els menors de 18 anys que no vinguin amb el seu pare, mare o tutor hauran de portar complementat el formulari d’autorització de menors (menú de l’esquerre), fotocopia del DNI de l‘autoritzant, DNI del menor o llibre de família i DNI de l’acompanyant.
Carrer Rosalia de Castro, 39, 08901 L'Hospitalet de Llobregat
Telèfon: 93 403 29 60 - Correu: infopmlh@l-h.cat